جستجو کردن
Close this search box.

رایج ترین نقص آسانسور ها


نقص های رایج آسانسورها

آسانسور ھا گاھی از حرکت می ایستند و اصطلاحاً گیر می کنند و این رایج ترین نقص آنھاست. اگر بدانیم که این توقف ھا ناشی از فعال شدن بخشی از سیستم امنیتی آسانسور است و در واقع دارد از جان ما محافظت میکند، شاید در کابین تاریک و بی حرکت آسانسور کمتر اذیت شویم! زمانی که سیستم محرک یک آسانسور به ھر دلیلی متوقف می شود، سیستم ترمز آن فعال می شود و کابین در ھر موقعیتی که ھست، ثابت می ماند. اگر آسانسور شما مجھز به برق اضطراری باشد، شما را در نخستین طبقه متوقف و درب ھا را باز می کند و بعد خاموش می شود. پس سعی کنید آسانسوری انتخاب کنید که مجھز به برق اضطراری باشد. .

آسانسور ھا به ٣ دلیل از حرکت می ایستند:
یکی قطع شدن برق، دیگری نقص مکانیکی یا الکتریکی و سومی استفاده ناصحیح از آسانسور مثل تحمیل کردن وزن بیش از حد مجاز به آن. در ادبیات آسانسور، وزن ھر انسان ٧۵ کیلوگرم محاسبه شده است. پس اگر آسانسوری تا ١٠ نفر ظرفیت دارد، نباید آن را با وزنی بیشتر از ٧۵٠کیلوگرم مواجه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *